Οπτική επικοινωνία από τη σύλληψη έως την υλοποίηση.
Αισθητηκές λύσεις που ξεχωρίζουν του ανταγωνισμού.
 
- Δημιουργικός σχεδιασμός
- Εταιρική ταυτότητα
- Brand building
- Σχεδιασμός εταιρικών καταλόγων
- Διαφημιστικά έντυπα και καταχωρήσεις
- Φωτογράφηση - προϊοντική/μόδας
- Σελιδοποίηση περιοδικών-βιβλίων
- Outdoor printing
- Κατασκευή ιστοσελίδας
- Flash Banners
- Mini sites - fb applications
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες web & media


square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0

square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0

square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0 square0