Τεχνογνωσία, πoιοτικός έλεγχος και συνεχής ανάπτυξη είναι τα χαρακτηριστικά των τμημάτων προεκτύπωσης, παραγωγής, κυτιοποιίας και επιμέλειας εργασιών.

Στάδια και υπηρεσίες:

- Φιλμογράφηση - Διαχωρισμοί
- Scanning
- Χρωματικές διορθώσεις
- Ψηφιακά Δοκίμια
- Μοντάζ - CTP
- Plotter ελέγχου μοντάζ
- Σχεδιασμός κοπτικών
- Κατασκευή Braille
- Τελικά αρχεία
- Ποιοτικός έλεγχος
- Επιμέλεια παραγωγής
- Εκτυπώσεις offset
- Κυτιοποιία
- Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρού & μεγάλου μεγέθους
- Βιβλιοδετικές εργασίες
- Ειδικές εργασίες (Ασημοτυπία, πλαστικοποίηση, ολόγραμμα ασφαλείας, τοπικό UV κ.ά.)
- Συσκευασία - Διαφημιστικό προωθητικό υλικό (Τσάντες, ημερολόγια, σουβέρ κ.ά.)